ภาพกิจกรรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนให้กั
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนให้กับนักเรียน จำนวน 15 ทุน ทุนละ 1000 บาท ขอขอบคุณไว้ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:58   อ่าน 154 ครั้ง