ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายทุนภูมิทายาท
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายทุนภูมิทายาท รวมทั้งปรึกษาหารือถึงผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ให้รักษามาตรฐานของเกรดเฉลี่ยที่ 2.50 ขึ้นไปทุกปีการศึกษา พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนให้กับนักเรียนที่มีความดี เรียนดีและมีความสามารถพิเศษที่ได้รับทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:53   อ่าน 127 ครั้ง