ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันนี้ 8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา รับการนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สายสมร ยุวนิมิ และอาจารย์มานพ วงษ์เจริญ นิเทศอาสาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการนี้ โรงเรียนบ้านบูเกะตา ขอขอบพระคุณนิเทศอาสา ทั้ง 2 ท่าน ที่มานิเทศและมาให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:51   อ่าน 366 ครั้ง