ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา ขอขอบคุณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แว้ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:49   อ่าน 137 ครั้ง