ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา เป็นตัวแทนโรงเรียนคุณธรรม มยส. นำเสนอ Best Practice
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา เป็นตัวแทนโรงเรียนคุณธรรม มยส. นำเสนอ Best Practice ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:41   อ่าน 247 ครั้ง