ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านบูเกะตา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้ง 2/2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้ง 2/2560 เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:38   อ่าน 709 ครั้ง