ภาพกิจกรรม
ศน.พิมพรรณ อนันทเสนา และ ศน.ธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นธ.2 มาเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านบูเกะตา ขอขอบคุณ ศน.พิมพรรณ อนันทเสนา และ ศน.ธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นธ.2 ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบูเกะตา รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,11:37   อ่าน 261 ครั้ง