คณะผู้บริหาร

นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา