ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเกะตา ปีการศึกษา 2560

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
29
29
58
2
อบ.2
22
34
56
2
รวม อบ.
51
63
114
4
ป.1
30
33
63
2
ป.2
16
23
39
1
ป.3
20
26
46
2
ป.4
22
25
47
2
ป.5
14
25
39
1
ป.6
25
20
45
2
รวมประถม
127
152
279
10
ม.1
25
31
56
2
ม.2
15
11
26
1
ม.3
11
18
29
1
รวมมัธยมต้น
51
60
111
4
 
       
รวมทั้งหมด
229
275
504
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560