ประกาศเลื่อนการรับสมัคร
นักเรียนอนุบาล จากเดิม วันที่ 27 ก.พ.
เป็นวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2559
เนื่องจาก รร.บางขุนเทียนศึกษา
ใช้เป็นสนามทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-net)
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อ
คณะผู้บริหารและครู รร.บางขุนเทียนศึกษา ร่วมกิจกรรม
ตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
รร.บางขุนเทียนศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
่คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ธ.ค. 2558
 วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
 
รร.บางขุนเทียนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
เนื่องในวันต้านเอดส์โลกแก่นักเรียน
1 ธ.ค. 2558
 Day Camp ป.4
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา นำโดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกลูกเสือและยุวกาชาดมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
27 พ.ย. 2558
 อบรมเรื่องเพศ
 โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
เข้าให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
24 พ.ย. 2558
วันวชิราวุธ
กองลูกเสือ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดี
"วันวชิราวุธ" ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

25 พ.ย. 2558
 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียน
ได้จัดทำกระทงเพื่อนำไปใช้ลอยเนื่องในวันลอยกระทง
25 พ.ย. 2558
 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษานำโดย ผอ.วินัย แสงแก้ว และ
คณะผู้บริหารร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน จัดชุดเจ้าหน้าที่
มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
20 พ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
 

 

  ร.ร.แก้วขำทับอุปถัมถ์
  ร.ร.คลองพิทยาลงกรณ์
  ร.ร.ราชมนตรีฯ
  ร.ร.วัดกก
  ร.ร.วัดกำแพง
  ร.ร.วัดท่าข้าม
  ร.ร.วัดบัวผัน
  ร.ร.วัดบางกระดี่
  ร.ร.วัดประชาบำรุง
  ร.ร.วัดเลา
  ร.ร.วัดสะแกงาม
  ร.ร.วัดแสมดำ
  ร.ร.วัดหัวกระบือ
  ร.ร.ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

  ร.ร.หมู่บ้านเกาะโพธิ์


ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 2558
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง 2557